Over Dexeq

Wat kunnen we vertellen over Dexeq, voluit Document Examination Equipment.

In 1995 mocht ik als wachtmeester aan de slag bij de Grensbewaking Schiphol van de Koninklijke Marechaussee. Het werd een enorm enerverende, boeiende en leerzame tijd waarin de passie voor ID documentcontrole is geboren. Na 4 jaar Grensbewaking en 3 jaar Hoog Risico Beveiliging ben ik ruim 11 jaar werkzaam geweest bij het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten. Eerst als operationeel documentdeskundige en paspoortspecialist, later als paspoort- identiteitsfraude-automatische grenspassage adviseur voor de Koninklijke Marechaussee en de Nederlandse overheid in het algemeen.

Eind 2011 was ik toe aan een nieuwe uitdaging, en zo begonnen mijn eerste stapjes als zelfstandig ondernemer.         Als adviseur en consultant bij AVDSolutions, en als verkoper van Documentcontrole apparatuur van Dexeq. De  inmiddels 25 jaar ervaring in dit vakgebied vormen een belangrijke rol in het selecteren van onze producten.

Inmiddels bestaat Dexeq uit een drietal medewerkers die tezamen de inkoop, verkoop, marketing, distributie en administratie verzorgen. 

Naast Dexeq verzorgen wij namens AVDSolutions  advisering en trainingen op het gebied van  Identiteitscontrole- ID management en ID-oplossingen.